Op de Weg der Verenigde Naties (N210) in IJsselstein is eind december 2022 een flitspaal geplaatst door het Openbaar Ministerie (OM). De paal staat ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan, bij de bocht. De flitspaal moet ervoor gaan zorgen dat meer mensen zich houden aan de maximumsnelheid van 80 km/uur, en dat daarmee het risico op ongevallen vermindert.

Veel hardrijders en zware ongelukken

Op de N210, bij de bocht ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan in IJsselstein wordt vaak te hard gereden. Er zijn de afgelopen jaren meerdere zware ongelukken gebeurd met helaas ernstige of zelfs fatale afloop. Daarom heeft de provincie Utrecht een aanvraag voor een flitspaal ingediend bij het OM, na overleg met de politie en de gemeente IJsselstein.

Bocht van de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan zoals te zien in Google Maps.
Beeld: GoogleMaps

Overige maatregelen verkeersveiligheid

De provincie heeft in 2021 maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de N210 te verbeteren. Het gaat om het opruwen van het wegdek voor een betere stroefheid en om het plaatsen van extra waarschuwingsborden. In 2024 staat de Weg der Verenigde Naties op de planning voor groot onderhoud. De weg krijgt dan nieuw asfalt en nieuwe belijning en er wordt bermverharding aangebracht.

Flitspaal begin maart in werking

De in december geplaatste flitspaal wordt nu eerst getest en daarna zo snel mogelijk in werking gesteld, naar verwachting begin maart. Een week voordat de flitspaal wordt aangezet, plaatst de provincie een tekstkar om automobilisten extra te attenderen op de maximumsnelheid en plaatst het OM een bericht op de website en in de lokale media.