Minister Bruins Slot wil een nieuwe versie van de ambtseed voor rijksambtenaren: ‘Wie gaat werken voor de overheid, werkt niet voor zichzelf, maar in het algemeen belang voor onze samenleving.’ “Een mooie gedachte en de nieuwe ambtseed is een fraai symbool,” zegt Daan de Bruijn van Movisie, “maar er is meer nodig”.

Vertalen in concreet gedrag en handelen

“Als we echt een positieve verandering in het omgaan met burgers willen realiseren moeten we de nieuwe ambtseed vertalen in concreet gedrag en handelen.”, aldus De Bruijn, adviseur cliënt- en inwonerparticipatie & Democratische vernieuwing bij Movisie. Maar hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat hun ambtenaren écht voor de samenleving gaan werken?

Kompas voor het handelen van ambtenaren

Gemeenten als Utrecht, Almere en Ede werken inmiddels met ‘leidende principes’, vuistregels die besluitvorming sturen en richting geven aan het handelen, bijvoorbeeld als het gaat om ‘betrouwbaarheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘gastvrijheid’. Inwoners en maatschappelijke partners worden betrokken bij het concreet maken van, en betekenis geven aan die principes. Die vormen daarmee een kompas voor het handelen van ambtenaren.

Bellen met nummerherkenning

Zo heeft een van de gemeenten het leidende principe ‘gastvrijheid’ onder andere vormgegeven door medewerkers voortaan met nummerherkenning te laten bellen omdat de ervaring is dat veel inwoners de telefoon niet opnemen als ze geen nummer zien. Daarnaast is de bereikbaarheid van een afdeling Werk en Inkomen uitgebreid met een dagelijks inloopspreekuur en directe beschikbaarheid van vakspecialisten zodat inwoners nooit zonder antwoord naar huis hoeven.

Niet bij mooie woorden laten

De Bruijn: “Wat in gemeenten kan, kan natuurlijk overal in Nederland. Dus laten we de ambtseed niet bij mooie woorden laten, maar vertalen in concreet gedrag en dat in de praktijk brengen.”